Toekomstplan

We willen de school nog zeker 5 jaar steunen, waarin we de infrastructuur en de algemene kwaliteit van de service van onze school gaan verbeteren:

 • Verbeteren en uitbreiden van de verpleegpost. De bestaande klaslokalen zullen omgevormd worden naar ziekenzalen voor mannen en vrouwen. Bovendien komt er een bevallingskamer, een consultatieruimte, een apotheek, een labo, een technische ruimte, educatieve ruimte, een verblijfplaats voor familieleden en kookgelegenheid. Het design is van Emma Verhas, Pauline Verbeke & Ying Liu van de bachelor en het postgraduaat Space & Service Design van Thomas More. Eerste stap: een waterput twv €8000.
 • Voorzien van elektriciteit en water voor de school en verpleegpost.
 • Een stuk land aankopen en een grotere campus bouwen voor het opleidingscentrum voor jongeren. Toevoegen van business georiënteerde klassen om ondernemerschap aan te moedigen.
 • Voorzien van €1000 maandelijkse ondersteuning voor lonen voor het personeel en voeding voor de leerlingen. We willen de leerlingen gezond houden en het personeel aan boord om constante kwaliteit in onderwijs te garanderen. We zoeken hiervoor 100 sponsors van €10 per maand. Onze sponsors krijgen een leuk cadeau. Bovendien kunnen ze hun giften inbrengen bij de belastingen.

We werken zo veel mogelijk werken met hogescholen en universiteiten om professionele steun te bieden in specifieke projecten.

 • Academiejaar 2019-2020 gaan verpleegkundigen van Thomas More naar Bwera om te werken rond seksuele opvoeding en gezondheid. Ze gaan ook om een leerling-opvolgsysteem te initiëren, omdat een goede gezondheid de beste garantie is voor goed onderwijs. Dit is spijtig genoeg afgelast wegens Covid-19.
 • Academiejaar 2018-2019 gaan studenten van interieurdesign  van Thomas More de verpleegpost een functionele inrichting geven in het kader van hun service & human-centered design. Twee van hen gaan naar Oeganda voor de conversie van Mama Sabina voor te bereiden.
 • Academiejaar 2019-2020 gaan studenten van Thomas More conversie van Mama Sabina verpleegpost ondersteunen.
 • In het ACTEA project van de AP Hogeschool, gesponsord door de EU, zal opleidingcentrum (VAMCAST) een outreach partner zijn. De lesgevers van VAMCAST zullen hierin een opleiding krijgen in industriële elektriciteit en automatisatie.
 • In de zomer van 2022 gaan 4 ingenieursstudenten van de KUL en de VUB een zonnepaneelinstallatie en een waterput met pomp en watertoren installeren via Humasol vzw
 • In de zomer van 2022 gaan 12 studenten en 4 docenten van de AP Hogeschool en 4 studenten en 2 docenten van de Mountains of the Moon University helpen met de operationele werking van Ekisande Rural Development Center (ERUDEC).
 • De studenten van de POSTGRADUATE SPACE AND SERVICE DESIGN van Thomas More helpen in 2023 Ekisande Belgium vzw om een nieuwe TVET te ontwerpen, inclusief alle services die daar bij horen.

We streven ernaar om de lokale organisatie kostendekkend te maken:

 • De verschillende opleidingen (kapper, automechanica, houtbewerking,…) zullen hun diensten aanbieden tegen betaling.
 • Ecotoerisme is er mogelijk met Queen Elisabeth National Park vlak bij.

Na de periode van 5 jaar, willen we de lonen blijven betalen en voeding blijven voorzien. We zullen ook de infrastructurele noden bekijken. Indien de lokale organisatie voldoende kostendekkend is geworden, zullen we onze focus leggen op een ander project voor investeringen in infrastructuur.