Ekisande

Fr. Tom at the school
Father Tom at school

Ekisande Belgium is een vzw die een lokale gemeenschap steunt in Bwera, Oeganda, vlak bij de Congolese grens.

Door onderwijs voor kinderen, opleiding van jongeren en gezondheidszorg willen we een blijvend effect hebben op de gemeenschap in Bwera.

De visie van Ekisande Belgium vzw:
-Betrokkenheid van iedereen bevorderen door persoonlijke en nauwe contacten
-Traceerbare, controleerbare en resultaatsgerichte besteding van sponsorgelden
-Resultaten door weloverwogen en onderbouwde projecten
-Fun in fundraising

Sustainable development goals:

Ekisande Belgium vzw werkt op de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

 • Geen honger
 • Goede gezondheid & welzijn
 • Kwaliteitsonderwijs
 • Gendergelijkheid
 • Schoon water & sanitair
 • Betaalbare en duurzame energie
 • Waardig werk en economische groei
VAMCAST Vocational Training

Ekisande België vzw is een humanistische vereniging. Dit betekent dat we er zijn om de levens van mensen met minder kansen te verbeteren door beter onderwijs en gezondheidszorg. Wij geloven dat dit, samen met persoonlijke contacten over de hele wereld, meer kansen biedt op een beter leven en meer wederzijds begrip. Wij geloven ook in de vrijheid van denken en handelen van onze partners, volgens hun eigen morele normen, en we zijn ons er terdege van bewust dat deze normen verre kunnen afwijken van wat wij als moreel juist of ethisch aanvaardbaar beschouwen.
Wij zijn echter ook van mening dat onze morele waarden, die wij doorgaans onderschrijven in België en Europa, gerespecteerd moeten worden om tot een groter wederzijds begrip te komen.
Daarom willen wij ondubbelzinnig en duidelijk stellen: elke vereniging die het goedkeurt of promoot dat medemensen worden opgezocht, geëtiketteerd, achtervolgd, gemarteld of vermoord op basis van specifieke persoonlijke kenmerken, kan niet rekenen op de steun van Ekisande Belgium vzw. Er zijn weinig dingen die zo onwankelbaar zijn voor Europese mensen en instellingen (steden en gemeenten, nationale en internationale overheden, rechters en ambtenaren) als dit principe.

Samen met de lokale bisschop, Father Tom, hebben we al mooie vorderingen gemaakt, maar ons werk is nog niet gedaan.


I am a down-to-earth person. I live in the reality of life. I give my best to serve another person.

Father tom

 

Resultaten

De geschiedenis:

In 2018 zijn vier vrienden een vzw gestart, Ekisande, om een school te steunen in Oeganda. Ekisande Belgium vzw is nieuw, maar we zijn al betrokken bij het project sinds 2014.

Het is allemaal gestart toen Dirk Van Merode, één van de oprichters van Ekisande, in Oeganda was om een universitair radiostation te bouwen bij de Mountains of the Moon University, gedeeltelijk gesponsord door Thomas More. Hij heeft er Bisschop Thomas Kiiza leren kennen, één van de coördinators van het interuniversitair project met een aantal Belgische universiteiten.

School in 2014
School in 2014

Father Tom, zoals de bisschop vaak wordt genoemd, helpt ook de mensen van Bwera, een klein dorpje in Oeganda. Het is gestart met onderwijs te voorzien voor wees- en kansarme kinderen in zijn kerk. Later kwam er nog een voetbalclub bij, een verpleegpost en een opleidingscentrum voor jongeren.

Wij hebben beslist om geld in te zamelen en steun te bieden aan Father Tom zijn programma.

School in 2016
In de klas

Wat is er al gebeurd?

Sinds 2014 hebben we al meer dan €80000 ingezameld en dat hebben gebruikt om land te kopen en de infrastructuur te verbeteren:

 • twee klaslokalen voor de kleuter- en lagere school
 • toiletten voor jongens en meisje
 • een nieuwe campus, Virgo Maria genaamd, voor de kleuter- en lagere school
 • drie klaslokalen op Virgo Maria
 • zeven nieuwe zijn nu gebouwd, 3 gesponsord door Canadezen.
 • verpleegpost, Mama Sabina genaamd
 • Watervoorziening voor beide locaties
 • Uitbreiding van de grond voor Mama Sabina
Virgo Maria Campus
De Mama Sabina verpleegpost

Drie gebouwen worden er nu gebouwd op de campus van Virgo Maria, voor een totaal van 10 klaslokalen (augustus 2019) gebouwd. We voorzien eveneens eten voor 400 leerlingen en lonen voor het schoolpersoneel.

Constructie van nieuwe klaslokalen
Augustus 2019
Oktober 2020
Februari 2021
Januari 2022
Januari 2022

Deze prachtige filmpjes zijn gemaakt door Katya Suykens van Medialab van de AP Hogeschool:

Het meeste werk en materiaal zoeken we lokaal om de verantwoordelijkheid bij de lokale bevolking te leggen en het positieve effect dat het project heeft op de lokale bevolking te vergroten.

Je kan onze locaties vinden op Google Maps (bij Virunga):
• Virgo Maria: 0.019957, 29.729825
• Mama Sabina: 0.014917, 29.730444

Bwera – Virunga National Park
Virgo Maria en Mama Sabina

Toekomstplan

We willen de school nog zeker 5 jaar steunen, waarin we de infrastructuur en de algemene kwaliteit van de service van onze school gaan verbeteren:

 • Verbeteren en uitbreiden van de verpleegpost. De bestaande klaslokalen zullen omgevormd worden naar ziekenzalen voor mannen en vrouwen. Bovendien komt er een bevallingskamer, een consultatieruimte, een apotheek, een labo, een technische ruimte, educatieve ruimte, een verblijfplaats voor familieleden en kookgelegenheid. Het design is van Emma Verhas, Pauline Verbeke & Ying Liu van de bachelor en het postgraduaat Space & Service Design van Thomas More. Eerste stap: een waterput twv €8000.
 • Voorzien van elektriciteit en water voor de school en verpleegpost.
 • Een stuk land aankopen en een grotere campus bouwen voor het opleidingscentrum voor jongeren. Toevoegen van business georiënteerde klassen om ondernemerschap aan te moedigen.
 • Voorzien van €1000 maandelijkse ondersteuning voor lonen voor het personeel en voeding voor de leerlingen. We willen de leerlingen gezond houden en het personeel aan boord om constante kwaliteit in onderwijs te garanderen. We zoeken hiervoor 100 sponsors van €10 per maand. Onze sponsors krijgen een leuk cadeau. Bovendien kunnen ze hun giften inbrengen bij de belastingen.

We werken zo veel mogelijk werken met hogescholen en universiteiten om professionele steun te bieden in specifieke projecten.

 • Academiejaar 2019-2020 gaan verpleegkundigen van Thomas More naar Bwera om te werken rond seksuele opvoeding en gezondheid. Ze gaan ook om een leerling-opvolgsysteem te initiëren, omdat een goede gezondheid de beste garantie is voor goed onderwijs. Dit is spijtig genoeg afgelast wegens Covid-19.
 • Academiejaar 2018-2019 gaan studenten van interieurdesign  van Thomas More de verpleegpost een functionele inrichting geven in het kader van hun service & human-centered design. Twee van hen gaan naar Oeganda voor de conversie van Mama Sabina voor te bereiden.
 • Academiejaar 2019-2020 gaan studenten van Thomas More conversie van Mama Sabina verpleegpost ondersteunen.
 • In het ACTEA project van de AP Hogeschool, gesponsord door de EU, zal opleidingcentrum (VAMCAST) een outreach partner zijn. De lesgevers van VAMCAST zullen hierin een opleiding krijgen in industriële elektriciteit en automatisatie.
 • In de zomer van 2022 gaan 4 ingenieursstudenten van de KUL en de VUB een zonnepaneelinstallatie en een waterput met pomp en watertoren installeren via Humasol vzw
 • In de zomer van 2022 gaan 12 studenten en 4 docenten van de AP Hogeschool en 4 studenten en 2 docenten van de Mountains of the Moon University helpen met de operationele werking van Ekisande Rural Development Center (ERUDEC).
 • De studenten van de POSTGRADUATE SPACE AND SERVICE DESIGN van Thomas More helpen in 2023 Ekisande Belgium vzw om een nieuwe TVET te ontwerpen, inclusief alle services die daar bij horen.

We streven ernaar om de lokale organisatie kostendekkend te maken:

 • De verschillende opleidingen (kapper, automechanica, houtbewerking,…) zullen hun diensten aanbieden tegen betaling.
 • Ecotoerisme is er mogelijk met Queen Elisabeth National Park vlak bij.

Na de periode van 5 jaar, willen we de lonen blijven betalen en voeding blijven voorzien. We zullen ook de infrastructurele noden bekijken. Indien de lokale organisatie voldoende kostendekkend is geworden, zullen we onze focus leggen op een ander project voor investeringen in infrastructuur.


 

Hoe helpen?

Maandelijkse bijdrage

Onder het motto: alle kleine beetjes helpen zoeken we steeds vaste maandelijkse sponsors. €5 of €10 per maand is voldoende om een verschil te maken én om dit op je belastingbrief te schrijven.
Zelfs met een kleine bijdrage van €5 per maand kan je al 2,5 dag loon betalen van een leerkracht.


€30 / per maand
twee koks

€30 / per maand
een opzichter
€40 / per maand
een verpleegkundige

€60 / per maand
een leerkracht

€80 / per maand
een hoofdleerkracht
€150 / per maand
lunch voor 300 leerlingen
Leerkrachten bij Virgo Maria

Top producten

Wij verkopen regelmatig goede producten voor een goede prijs . Allicht heb je zin in een heerlijk wijntje voor de zomer of champagne voor de feestdagen, je bent een grote fan van hot sauce, je wil je werknemers verrassen met een apero-box vol lekkers of je wil een authentiek zakje, gemaakt in Oeganda.
Geef je naam door en we houden je op de hoogte van deze acties.

Eenmalige donaties

Een bijdrage voor infrastructuurwerken: gemiddeld kost een gebouw met drie klaslokalen €15.000.

• Materiaal
We willen dit zo veel mogelijk beperken en alles lokaal aankopen.
2 uitzonderingen:
    – Technische infrastructuur
    – Voetbaltruitjes

• Lokale bijdrage en hulpverlening: we staan open voor alle mogelijke vormen van samenwerking en willen dit graag geval tot geval bespreken.

Dus waar wacht je nog op?

Geef toe aan je innerlijke filantroop of compenseer je andere duistere activiteiten door het sponsoren van een verpleegkundige in Oeganda voor €40/maand. Naast het enorm warme gevoel van welzijn, krijg je er gratis een conversatie-starter bij om je door saaie recepties te helpen.

***

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijke gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Stort op projectrekening Ekisande Belgium vzw, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128-3119-00090. Opgepast gestructureerde melding.

Giften via de Koning Boudewijnstichting kunnen ook via de online donatiepagina: https://donate.kbs-frb.be/actions/PA-EkiEkisande-Belgium

De giften via de Koning Boudewijnstichting worden gebruikt voor het verbouwen en inrichten van Mama Sabina Healthcare Center alsook de opstart van een eigen campus voor de Van Merode College of Applied Science and Technology (VAMCAST).

Scholen, bedrijven en organisaties kunnen rechtstreeks storten op onze rekening: BE33 0689 1089 0146

Onze sponsors:

Onze wall of fame is indrukwekkend. Maar er is altijd plaats voor meer steun.

Met erkenning en de bereidwillige steun van:

Trooper

Heb je een vaag schuldgevoel omdat je al uw geld uitgeeft aan reizen en kleren en er dus niets over blijft om arme mensen te helpen?
Dat komt goed uit!
Je kan Ekisande nu steunen zonder zelf 1 euro te storten.
Bijna elke webshop stort 4% naar Ekisande wanneer je uw bestelling plaatst via https://www.trooper.be/ekisande.
Asos, About you, Zalando, Cool blue, Ali Express, Colli shop, …
Maar ook Cheaptickets.be, travelbird, roompot, center parks
Er is een google chrome & Firefox extension ’trooperbot’ die u verwittigt wanneer je Ekisande kan steunen.
Het kost geen moeite en je doet zoveel!


 

Team

 • Jan Calliauw
  Jan houdt van risicoloze ontwikkelingsprojecten, hete saus koken en sponsorgelden inzamelen. Hij is een echte Robin Hood van den Aldi.
 • Greet Dufraing
  Greet coördineert de Lopen voor Oeganda acties. Zij houdt alle officiële documenten bij, volgt wettelijke zaken op en zoekt overheidssteun.
 • Ijou El Kaimoche
  Ijou is onze specialist public relations. Onze ogen op de wereld.
 • Dirk Van Merode
  Dirk is één van de oprichters van Ekisande. Via zijn aanstelling als onderzoeker bij de AP Hogeschool heeft hij een Europees project in Oeganda, Tanzania en Ethiopië. Daardoor kan hij alle initiatieven ter plaatse bezoeken en het opleidingscentrum mee betrekken in het groter geheel, zonder kosten voor Ekisande Belgium.
 • Father Tom
  Father Tom is de juiste persoon voor het project ter plaatse te managen. Als bisschop krijgt hij respect van de ouders, lokale overheid en andere organisaties.

Wij van Ekisande appreciëren hem omdat hij een open denker is, die gelooft in gelijkheid voor mannen en vrouwen en hij een pragmatische visie heeft op veilig vrijen en aids.

In de jaren van onze gemeenschappelijke inspanningen, is Father Tom een hard werkende, eerlijke en intelligente leider gebleken. Hij heeft een duidelijke visie en doelen over hoe de verschillende initiatieven te verbeteren. En hij heeft de juiste mensen op de juiste plaatsen om het werk gedaan te krijgen.